Desapareguts

Cartells per a la convocatòria de vaga de les universitats públiques catalanes

La universitat pública està patint un desmantellament des de fa més de deu anys al mateix temps que el neoliberalisme travessa la producció de coneixement, donant-se així un procés de precarització del personal docent i investigador, mentre pugen les taxes, provocant que el jovent de classe treballadora no pugui accedir a estudis superiors. Des de les grans mobilitzacions en contra del pla Bolonya, base d’aquesta reestructuració universitària, les protestes posteriors han tingut més o menys seguiment i ha estat en els centres amb més precarietat docent on hi ha hagut més articulació de lluita.

En aquest cas la campanya s’estructura en dues fases: una primera en la qual es fa ressò de la precarietat del professorat i de la pujada de preus de matrícules per a l’alumnat i, una segona, en la qual s’informa de la convocatòria de vaga i les accions concretes de les mobilitzacions programades per al 28 i 29 de novembre de 2018.

Les causes que porten a la vaga són presentades mitjançant la simulació del que podria ser una sèrie o una pel·lícula de terror o de suspens. Tant les escenes que apareixen en els dos primers cartells com l’eslògan pretenen generar ambigüitat entre ficció i realitat, cridant així l’atenció del col·lectiu interpel·lat: la comunitat universitària.

El procés de treball creatiu es realitza al costat de la plataformaTransFormem UB formada per CGT UB, COS UB, Assemblea Reclamants y Plataforma d’Associats.

Enllaç a: Plataforma de Professorat Associat

Ressenya a CCMA.CAT