On són les dones?

Com quedaria el cartell d’un festival de música de diversos dies i que compta amb diversos escenaris paral·lels si només apareguessin els grups en els quals participa —almenys— una dona?

En els deu festivals més importants de l’estat espanyol tan sols el 13% dels artistes que actuen són bandes o solistes femenines. Sumant els grups mixtes arribaríem al 26%. Els homes ocupen l’altre 74%.

All male panel, camp de naps… En un moment en el qual diferents persones van fer exercicis similars per a denunciar i visibilitzar l’escassa presència de dones en camps com la ciència, l’esport o la cultura aquesta és la versió que vam fer del cartell del Primavera Sound de 2015. Així quedava el cartell del festival si només apareguessin els grups o solistes en els quals hi hagués un mínim de presència femenina.

Aquest projecte es realitza al costat de la periodista, escriptora i performer Lucía Lijtmaer